NIEUWSBREUKEND EXCLUSIEF: veteranenbestanden passen in de Californische rechtbank tegen geneesmiddelen van Roche

Eis voor juryproeven ingediend in San Mateo County

Lees de volledige klacht door hier te klikken (niet vertaald):
klacht-Aubuchon-versus-Roche-case-no.-19civ0272820190521-1

Een klacht van 26 pagina’s werd ingediend bij de griffie van de provincie op 21 mei 2019 door advocaten namens Gabriel Au Buchon, een 40-jarige veteraan uit het Amerikaanse leger.

De klacht somt vijf redenen op voor actie tegen Roche:

  1. Aansprakelijkheid van strikte producten – Niet waarschuwen
  2. Nalatigheid
  3. Bedrog door verduistering (schending van het burgerlijk wetboek § 1709-1710)
  4. Fraude
  5. Nalatig verkeerde voorstelling van zaken en gedaagden. verborgenheid

Uit de klacht: “Eiseres was infanterist van het Amerikaanse leger van 1 oktober 2002 tot 13 september 2015. Hij werd ingezet in de Hoorn van Afiica van 16 december 2003 tot 20 juli 2004. Van begin tot midden december 2003 kreeg hij Lariam als onderdeel van zijn inzet “

“… Hij heeft klassieke neuropsychiatrische symptomen van mefloquine-toxiciteit geleden, zoals: slapeloosheid, abnormale dromen en nachtmerries, angstgevoelens, depressie, woede, prikkelbaarheid, agressie, paranoia en cognitieve stoornissen, die hebben bijgedragen aan zijn diagnoses van depressie, ernstige depressie niet anders gespecificeerd (NOS), depressieve stoornis, aanpassingsstoornis met depressieve gemoedstoestand en angst, angststoornis NOS, gegeneraliseerde angststoornis, slapeloosheid, chronische neurologische symptomen van tinnitus, duizeligheid, hoofdpijn, visuele lichtgevoeligheid, paresthesieën en andere vestibulaire aandoeningen. “

angst, depressie, prikkelbaarheid, woede, paranoia, suïcidale gedachten, slapeloosheid, rusteloosheid en periodieke bewegingen van ledematen tijdens de slaap, die hebben bijgedragen aan zijn diagnoses van aanpassingsreactie, dysthymja, depressie, niet eerder gespecificeerde stemmingsstoornis (NOS), bipolaire stoornis, en rustelozebenensyndroom (RLS), duizeligheid en onevenwichtigheid.

De beschuldigingen

Simpel gezegd, dat Roche Pharmaceuticals wist dat Lariam een gevaarlijk medicijn was, maar niets deed om dit gevaar te verzachten en het middel bleef verkopen.

In de reeks artikelen die ik schreef over mefloquine, gifpil: de geschiedenis van Mefloquine van het lab naar de rechtszaal “, toonde ik dat er overtuigend bewijs was van de gevaren die het middel had voordat het werd goedgekeurd voor gebruik, en zelfs daarna meer .

Gebed voor verlichting

Dit zijn de gevraagde schade, die door de rechtbank moet worden vastgesteld.

GEBED OM REDDING WAAROM, eiseres bidt als volgt tegen elk van de gedaagden:
een. Toekenning van daadwerkelijke schade in een bedrag dat bij de proef moet worden vastgesteld;
b. Verleende punitieve schadevergoeding aan de eiser;
c. Toekenning van vonnis en veroordeling voor de eiser;
d. Toekenning van de kosten en uitgaven van deze rechtszaak aan de eiser;
e. Toekenning van redelijke advocatenhonoraria en kosten aan de eiser volgens de wet; en
f. Al die andere hulp verlenen die het Hof nodig acht, rechtvaardig en juist.

Updates zoals ze gebeuren

Ik zal deze zaak van zeer dichtbij volgen en zal updates plaatsen zodra ze zich voordoen. Blijf op de hoogte voor verdere ontwikkelingen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s